دستگاه لایت کیور بی سیم Mectron- Starlight UNO

 • طرح جدید راس و LED
 • طول موج 440 تا 456 نانومتر
 • شدت نور 1.5 mw/cm2
 • قدرت باتری 240 سیکل 10 ثانیه ای
 • مدت زمان شارژ 240 دقیقه
 • طول عمر LED 1800000 سیکل 20 ثانیه ای
 • دارای 2 مد Fast   وSlow Rise
 • قابلیت کیور لایه های 2 mmکامپوزیت در 10 ثانیه
 • مجهز به تستر اندازه گیری شدت نور LED
 • وارانتی 2 ساله برای دستگاه و وارانتی یک ساله برای باتری
Mectron

در انبار موجود نیست

ایتالیا
LED
بالای 1500mw/cm2
440-456nm

 • عرضه در دو رنگ سفید و سیاه (خاکستری).
 • مجهز به رادیومتر.