کامپوزیت تک رنگ Tokuyama- Omnichroma

( ‎2031100022 )
  • کامپوزیت تک رنگ Tokuyama- Omnichroma
  • Omnichroma برای اولین بار از رنگ ساختاری به عنوان مکانیسم اصلی رنگ در کامپوزیت های دندانی استفاده میکند.
  • هیچ دای یا پیگمانی به آن اضافه نشده است. 
  • خود فیلر ها رنگ ساختاری قرمز تا زرد را به وجود می آورند که با رنگ دندان احاطه کننده ترمیم، هماهنگ و یکسان میشود.

Tokuyama

535,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


4
Light-Cure
ژاپن
قدامی و خلفی
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

ارتباط بین اندازه ذرات و رنگ ساختاری

همانطور که در رنگ های زیر مشاهده می شود، بعضی فیلر ها وقتی روی زمینه سیاه و سفید پخش میشوند، می توانند از خود خاصیت رنگ ساختاری نشان دهند. به دلیل اینکه نور سفید منعکس شده، توسط پس زمینه سفید خیلی قوی است، پدیده رنگ ساختاری روی زمینه سفید مشخص نیست.

فیلر:

فیلر های کروی با اندازه یکسان و در محدوده سوپرانانو (260 نانومتر SiO2-ZrO2)

فیلر های گرد کامپوزیت (شامل SiO2-ZrO2 های کروی در ابعاد 260 نانومتر)

مونومرها: UDMA/TEGDMA

میزان فیلر: 79% وزنی (68% حجمی)

ویژگی های کلی: 

تسهیل مدیریت موجودی کامپوزیت

کاهش تعداد رنگ های کامپوزیت که در موارد جزئی استفاده میشوند.

کاهش هدر رفتن کامپوزیت های بلا استفاده

حذف مشکل کمیاب شدن یک رنگ در بازار 

سایر ویژگی هاا:

توانایی تطابق رنگ بی سابقه

رنگ کامپوزیت هم قبل و هم بعد از بلیچینگ با رنگ دنان تطابق دارد.

مانند Estelite قابلیت پالیش پذیری بالایی دارد.

مانند Estelite دارای ویژگی های فیزیکی- مکانیکی عالی است. 

اندیکاسیون ها:

ترمیم های مستقیم قدامی و خلفی

ونیر های کامپوزیتی باند شونده مستقیم

بستن دیاستم

اصلاح پرسلن/کامپوزیت

مراحل کلینیکی:

نکته: کامپوزیت OmniChroma قبل از کیور، برای مشاهده و قرار دهی راحت تر، سفید - اپک است. بعد از کیور با دندان احاطه کننده ی آن تطبیق رنگ عالی دارد. 

قبل و بعد

کیس های قدامی بزرگ:

در ترمیم های کلاس IV و III بزرگ، به علت عدم حضور نسج کافی دندان در اطراف حفره، احتمال ایجاد تداخل در تطابق رنگ وجود دارد.

Omnichroma Blocker  به عنوان یک ماده مکمل برای کاهش تداخل در تطبیق رنگ، بر این محدودیت غلبه کرده است.

همچنین میتواند لکه های خفیف روی دندان را بپوشاند یا برای بازسازی دندان با اپسیتی بالا استفاده شود.

نحوه استفاده از OmniChroma Blocker 

Omnichroma Blocker در ترمیم های بزرگ کلاس IV و III که نسج دندان اطراف آن کم و محدود است، به عنوان لایه لینگوال استفاده می شود. 

بعد از قرار دادن و کیور کردن Blocker، کامپوزیت Omnichroma  به عنوان دومین لایه اضافه می شود.

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس II)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس D4-V)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس V - رنگ روشن)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس III)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس IV ترمیم شده با استفاده از Blocker)

ویژگی های فیزیکی عالی 

سایش کمتر کامپوزیت (Wear) و دندان مقابل (Abrasion)

کامپوزیت Omnichroma تعادلی عالی بین سایش دندان انسان و حجم کامپوزیت از دست رفته نشان می دهد. همچنین Omnichroma مانند Estelite Sigma Quick در حالیکه کمتر احتمال دارد که باعث سایش دندان مقابل شود، خودش هم به راحتی دچار سایش نمیشود.

مقاومت به رنگ گرفتن (ثبات رنگ)

در بین کامپوزیت های موجود در بازار میزان رنگ گرفتن Omnichroma بعد از غوطه ور شدن در قهوه تقریبا کم است. این موضوع به این معناسا که این کامپوزیت در طول عمر ترمیم میتواند نسبت به رنگ گرفتن مقاومت کند.