کامپوزیت سوپرا نانو آستریا Tokuyama - Estelite Asteria

  • کامپوزیت سوپرا نانو آستریا Tokuyama - Estelite Asteria
  • ترمیم قدامی و خلفی، ونیر کامپوزیت ، بستن دیاستم ، ترمیم پرسلن و کامپوزیت
  • ثبات درخشندگی (gloss retention)
  • هدلینگ بالا( به راحتی شکل می گیرد).
  • دارای زمان کارکرد طولانی (working time)
  • شید های بادی: BL, A1B, A2B, A3.5B
  • شید های انامل : WE, NE, TE, OCE
Tokuyama

880,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
ژاپن
قدامی و خلفی

استحکام خمشی : 100 مگاپاسکال
استحکام فشاری : 400 مگاپاسکال
شرینکیج : 1.3 ٪
ورکینگ تایم : 90 ثانیه
ویژگی خاص : فیلرهای سوپرانانو

  • (90 ثانیه زیر نور محیط (lux 10,000))

دست یابی راحت به زیبایی

انتخاب رنگ پیشنهادی

Asteria بر اساس ساده سازی روش لیرینگ بنا شده است. هر چند که برای ترمیم حفره های کوچک در دندان های قدامی و قسمت باکال دندان های خلفی، استفاده از تنها یک رنگ از ASTERIA PALFIQUE توصیه شده است.

لیرینگ در دندان های قدامی

لیرینگ در دندان های قدامی کلاس IV

یک ترمیم کلاس IV با یک لایه از body شروع می شود.قسمت هایی که در آماده سازی دندان bevel داده شده اند، باید با رنگ مناسبی از body پوشیده شوند. این کامپوزیت به خوبی می تواند در لبه های مینایی محو شود. در ناحیه ی ترنسلوسنت اینسایزال، فضا برای NE باقی بگذارید.

اثر آفتاب پرست (effect Chameleon - effect Blending (در رنگ های bodyدر کامپوزیت ASTERIA از LX5 PALFIQUE برتر است.

بعد از لایت کیور، آخرین لایه که همان NE است در ناحیه ی ترنسلوسنت اینسایزال قرار گرفته، شکل داده می شود تا به فرم آناتومیکی نهایی برسد.

لیرینگ در دندان های قدامی کلاس IV

اگر لایه ی body فقط تا DEJ قرار داده شود (تا لبه های مینایی نیاید) زیبایی می تواند به خطر بیفتد. روش لیرینگ در ASTERIA PALFIQUE از سایر روش های لیرینگ با کامپوزیت متفاوت است.

اجزای تشکیل دهنده

ساختار فیلر میزان فیلر: 82 %وزنی

      فیلرهای کروی در ابعاد سوپرا نانو (ZrO2-SiO2 nm 200(

      فیلرهای کامپوزیتی (شامل ZrO2-SiO2 کروی با ابعاد 200 نانومتر)

آغاز کننده ی نوری

      سیستم آغازکننده ی polymerization-photo تقویت شده با رادیکال

مونومرهای متاکریلاتی

    Bis-GMA / Bis-MPEPP / UDMA / TEGDMA