کامپوزیت Tokuyama- ESTELITE POSTERIOR

  • کامپوزیت Tokuyama- ESTELITE POSTERIOR
  • ترمیم های مستقیم خلفی از جمله سطح اکلوزال.
  • ترمیم پرسلن/ کامپوزیت.
  • شکل پذیری  آسان.
  • زمان کیور سریع(10 ثانیه).
Tokuyama

610,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4/2gr
Light-Cure
ژاپن
خلفی(Posterior)
هایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • عدم چسبندگی به ابزار.
  • قدرت فیزیکی بالا.