پکیج قالبگیری افزایشی پوتی + واش فست ست +Zhermack-Elite HD (ارز نیمایی)

  • پکیج قالبگیری افزایشی پوتی + واش فست ست +Zhermack-Elite HD (ارز نیمایی)
  • 1 عدد پوتی(250 میل کاتالیست -250 میل بیس) + 4 عدد کارتریج 50 میل واش فست ست 
  • فست ست SOFT
  • زمان ست شدن پوتی :1.5 دقیقه
  • زمان ست شدن پوتی در دهان بیمار:2.5 دقیقه
  • 12 عدد میکسینگ تیپ

Zhermack

1,270,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ایتالیا
4 دقیقه

+Elite HD یک پوتی سلیکونی افزایشی است.نتیجه ی ترکیب تکنولوژی نانو و آبدوستی,سازگاری و عملکرد بالای پوتی در زمان استفاده را فراهم آورده است.

آبدوست و نانو فیلر بودن +Elite HD باعث افزایش سیالیت و کاهش حباب های هوا در قالب میشود.

ست شدن سریع پوتی مانع حرکات ریز تری در دهان بیمار میشود.

ثبت بسیار عالی جزییات و کنتراست رنگی مناسب بین پوتی و واش