ماده قالبگیری افزایشی پوتی نرمال ست +Zhermack-Elite HD (با ارز نیمایی)

( 20322‎00010 )
  • ماده قالبگیری افزایشی پوتی-نرمال ست-+Zhermack-Elite HD (با ارز نیمایی)
  • SOFT
  • 250 میل کاتالیست-250 میل بیس
  • زمان ست شدن:2  دقیقه
  • زمان ست شدن در دهان بیمار:3.5 دقیقه

Zhermack

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

2x250ml
ایتالیا
Handmix
2 دقیقه
3 دقیقه و 30 ثانیه
5.30 دقیقه

+Elite HD یک پوتی سلیکونی افزایشی است.نتیجه ی ترکیب تکنولوژی نانو و آبدوستی,سازگاری و عملکرد بالای پوتی در زمان استفاده را فراهم آورده است.

آبدوستس و نانو فیلر بودن +Elite HD باعث افزایش سیالیت و کاهش حباب های هوا در قالب میشود.

ست شدن سریع پوتی مانع حرکات ریز تری در دهان بیمار میشود.

ثبت بسیار عالی جزییات و کنتراست رنگی مناسب بین پوتی و واش