ماده قالبگیری افزایشی پوتی فست ست +Zhermack-Elite HD (ارز نیمایی)

( 20322‎00009 )
  • ماده قالبگیری افزایشی پوتی-+Zhermack-Elite HD
  • فست ست SOFT
  • 250 میل کاتالیست -250 میل بیس
  • زمان ست شدن:1.5 دقیقه
  • زمان ست شدن در دهان بیمار:2.5 دقیقه

Zhermack

635,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ایتالیا
Handmix
4 دقیقه

+Elite HD یک پوتی سلیکونی افزایشی است.نتیجه ی ترکیب تکنولوژی نانو و آبدوستی,سازگاری و عملکرد بالای پوتی در زمان استفاده را فراهم آورده است.

آبدوستس و نانو فیلر بودن +Elite HD باعث افزایش سیالیت و کاهش حباب های هوا در قالب میشود.

ست شدن سریع پوتی مانع حرکات ریز تری در دهان بیمار میشود.

ثبت بسیار عالی جزییات و کنتراست رنگی مناسب بین پوتی و واش