واش 3M- Express™ Light Body-Fast

( 20162‎00003 )
  • واش  3M- Express™ Light Body-Fast
  • fast set
  • قالبگیری کراون و بریج
  • قالبگیری آنله و اینله
  • قالبگیری دنچر و پارسیل

3M

875,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

2x50ml
آمریکا
30 ثانیه
3:30

استفاده آسان به دلیل اتومیکس بودن