واش لایت هارمونی (Elsodent- Harmony Light (Fast Set

 • واش لایت هارمونی (Elsodent- Harmony Light (Fast Set
 • ماده قالبگیری پیشرفته برای تهیه قالب بسیار دقیق با ثبت عالی جزییات
 • لایت بادی هارمونی با ویسکوزیته کم و زمان کاری سریع (جهت قالبگیری دومرحله ای) 50×2میلی‌لیتر (کارتریج نارنجی)
 • Low viscosity, Fast setting
 • Working time = 1:30 Sec
 • Total setting time = 2 min
 • عرضه بصورت
 1. بسته 2 عددی  
 2. بسته 4 عددی +20 عدد میکسینگ تیپ رایگان
Elsodent

1,150,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

2x50ml- 4x50ml
فرانسه
1 دقیقه و 30 ثانیه
2 دقیقه

ویژگی ها:

 • ایجادسطحماتبادقتبالابرایمطالعهآسان،سریع،کارآمدوجلوگیریازتکرارقالبگیریودرنهایتصرفه‌جوییدرزمان
 • کاربریآسانوبدونتغییرحجم
 • آب‌دوستیبالا
 • قابلاستفادهباگانیونیورسال 1:1