هیتر کامپوزیت Micerium- Ena Heater

( 20134‎00001 )
  • هیتر کامپوزیت Micerium- Ena Heater
  • یتر کامپوزیت دارای دو حرارت 39 و 55 درجه سانتی گراد
  • دمای 39 درجه سانتی گراد باعث کاربرد راحت تر کامپوزیت و بهتر شدن خصوصیات بیومکانیکال کامپوزیت و جلوگیری از ایجاد حباب در کامپوزیت می شود.
  • دمان 55 درجه سانتی گراد باعث افزایش سیالیت کامپوزیت جهت کاربرد کامپوزیت به عنوان سمان می باشد.
Micerium-Ena

8,300,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ایتالیا

  • از Ena Heat برای گرم کردن کارتریج های بی حسی و هیپوکلریت سدیم نیز استفاده می شود.