دایکال Bisco- TheraCal PT

( تخفیف - 010101010104054 )
  • دایکال Bisco- TheraCal PT
  • دایکال دوال کیور
  • Resin Modified Calcium Silicate Pulpotomy Treatment
  • 1x4 gr Syr

تاریخ انقضا 2021/05

Bisco

1,550,000 تومان

1,085,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
آمریکا

آبدوست بودن تراکال پی تی باعث میشود رطوبت اضافه پالپ چمبر جذب آن شود و وارد کانال نشود.

Nature