قلم کامپوزیت- Smile line

( 121201120101003 )
  •  ست قلم های کامپوزیت.
  • مجموعه قلم های طراحی شده برای کار با کامپوزیت,  سرقلم های قابل تغییر و تعویض و احساس خوب کار با یک مجموعه ی زیبا و کارامد.
  • 5 قلم و شش دسته .
Smile Line

در انبار موجود نیست

سوئیس
5 عددی
دسته آلومینیوم- سری استیل