کامپوزیت میکروهیبرید - MASTER DENT - Master Fil Micro

  • کامپوزیت میکروهیبرید
  • بسیار مقاوم
  • قابلیت پولیش بالا
  • یونیورسال (خلفی و قدامی)
  • دارای کمترین انقباض ناشی از پلیمریزاسیون 
  • تیوپ 4.5 گرم
dentonics

350,000 تومان

315,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4.5
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
1 عدد