فیشور سیلنت Vericom-Eco S

( 2005100002 )
  • فیشور سیلنت Vericom-Eco S
  • فیشورسیلنت با توجه به ترکیبات شامل مونومرهای سری UDMA و نانوفیلتر، جهت سیل کردن enamel و فیشور کردن دندان و جلوگیری از پوسیدگی قابل استفاده می باشد.
  • S-ECO با توجه به خواص میکرولیکیج بسیار پائین و استحکام باال، عمق پوسیدگی را گرفته و کاربردی آسان دارد و به راحتی باند می شود
Vericom

395,000 تومان

355,500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4x1/2gr
کره