فایل روتاری Perfect-RC File

  • فایل های رسیپروکال کمپانی perfect :دارای 3 سایز مختلف و رنگبندی ایزو.
  1. R25 : سایز 25 و تقارب %8 - مناسب کانال های باریک
  2. R40: سایز 40 و تقارب %6 - مناسب کانال های متوسط
  3. R50: سایز 50 و تقارب %5 - مناسب کانال های عریض

perfect

در انبار موجود نیست

چین
6 عددی
21 و 25
روتاری
نیکل تیتانیوم
4%-5%-8%

  • فایل های روتاری با عملکرد رسیپروک ، ابتدا به سمت جلو (خلاف جهت ) عقربه ساعت) حرکت کرده و سپس به سمت عقب (در جهت عقربه ساعت) برمیگردد که  این امر باعث آزادسازی فایل و برداشت فشار از روی آن و در نتیجه کاهش احتمال شکست آن میشود و از آنجایی که زاویه رفت نسبت به برگشت کوچکتر است، فایل از کانال خارج  نمیشود و به سمت جلو حرکت میکند.
  • طراحی شده برای سیستم های رفت و برگشتی و تک فایل.
  • تیپ غیر برنده.
  • ساخته شده از نیکل تیتانیوم.