فایل روتاری تک سایز FKG- Race 25mm

  • فایل روتاری تک سایز 5 و 6 عددی.
  • در سه تقارب 2%، 4%، 6%.
  • طول 15 میلی متری.
  • در سایز های 10-60.
FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
5 و 6 عددی
10-60
25
روتاری
2%- 4%- 6%