توربین Morita- Twin Power Turbine 4H

  • توربین سرامیکی چهار سوراخه مجهز به سیستم زیرو ساک بک.
Morita

در انبار موجود نیست

ژاپن