باربروچ - THOMAS - Nerve (Barbed) Broaches

  • باربروچ - THOMAS - Nerve (Barbed) Broaches
  • تمیز کردن داخل کانال دندان بعد از عصب کشی
  • بدنه خاردار آن باعث چسبیدن مواد زائد و خارج نمودن آنها
  • طول 25
  • در سایزهای 25، 30، 35، 40 و آسورت
Thomas

115,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

فرانسه