گوتا پرکا Sure Endo- F1-F2-F3

  • گوتا پرکا مدرج مطابق با فایل پروتیبر.
  • عرضه در سه سایز F1-F2-F3.
  • در بسته بندی های 60 عددی.
Sure Endo

در انبار موجود نیست

کره
60 عددی