گلاس آینومر Denmat-Geristore

 • گلاس آینومر resin modified
 • دوال کیور
 • بیس
 • لاینر
 • کف بندی
 • سمان کردن روکش و بریج
 • self adhesieve
 • قابل عرضه در رنگهای A1، A2 ، A3 ،A3.5
Denmat

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


  10gr
  Dual-Cure
  آمریکا
  هست

  • هایدروفیل با خاصیت اتچمنت پریودنشیومbiocompatible
  • درمان پرفوریشن ها (نتایج بهتر از MTA در درمان perforation ناحیه کرونال ریشه )
  • درمان پوسیدگیهای ریشه بالاتر از سطح کرست استخوانی
  • automix وکاربرد بسیار راحت
  • عدم shrinkage