گلاس آینومر Denmat-Geristore

 • گلاس آینومر resin modified
 • دوال کیور
 • بیس
 • لاینر
 • کف بندی
 • سمان کردن روکش و بریج
 • self adhesieve
 • قابل عرضه در رنگهای A1، A2 ، A3 ،A3.5
Denmat

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

10gr
Dual-Cure
آمریکا
هست

 • هایدروفیل با خاصیت اتچمنت پریودنشیومbiocompatible
 • درمان پرفوریشن ها (نتایج بهتر از MTA در درمان perforation ناحیه کرونال ریشه )
 • درمان پوسیدگیهای ریشه بالاتر از سطح کرست استخوانی
 • automix وکاربرد بسیار راحت
 • عدم shrinkage