گلاس آینومر GC- Miracle Mix

  • گلاس آینومر حاوی آلیاژ نقره، جهت ترمیم و کور بیلدآپ، رادیواپک.
  • جهت Base/Liner.
  • ترمیم دندان های شیری.
  • جهت کور بیلدآپ (Core Build-up).
GC

در انبار موجود نیست

پودر 15gr/ مایع 10gr/ آلیاژ 17gr
Self-Cure
ژاپن

  • ترمیم موقت دندان ها بین جلسات درمانی.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس I II , (در حفرات کوچک دندان های دایمی خلفی).