گلاس آینومرGC- Fuji I

  • گلاس آینومر لوتینگ، تیپ یک.
  • سمان دایم پین های فلزی و پست های ریختگی.
  • سمان دایم اینله ها، آنله ها، کراون ها و بریج های فلزی و PFM.
  • گلاس آینومر متداول (Conventional) جهت سمان انواع رستوریشن ها، با بیش از 31 سال سابقه.
GC

در انبار موجود نیست

پودر35gr/ مایع 25gr
Self-Cure
ژاپن

  • سمان دایم کروان و بریج های سرامیکی با قدرت بیش از MPa 600 (Flexural strength > 600 MPa).
  • عرضه شده به صورت: کپسولی / پودر + مایع.
  • عرضه شده به رنگ: Light yellow.