گلاس آینومر Tokuyama- Tokuso Ionomer

 • سمان گلاس آینومر توکویاما.
 • چسباندن اینلی، کراون و بریج.
 • کف بندی و یا پر کردن اولیه دندان.
 • چسباندن بند ارتودنسی.
Tokuyama

در انبار موجود نیست

پودر 36gr/ مایع 20ml
ژاپن

 • مزایا:
 1. ترکیب کردن آسان،
 2. ایجاد یک لایه نازک (به ضخامت 16 میکرون).
 3. حساسیت کم نسبت به آب.
 4. قدرت چسبندگی بالا.
 5. کمترین میزان آسیب به پالپ.
 6. رادیواپسیتی.