کمپرسور دو موتوره 80 لیتری-Nafis Faraz

  • کمپرسور دو موتوره 80 لیتری-Nafis Faraz
  • مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است.
نفیس فراز

18,000,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

ایران

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است.

  • تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
  • عدم استفاده از موتور های روغن دار
  • دو موتوره 80 لیتری
  • بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM