جیومر Shofu-Beautifil II

 • کامپوزیت نسل دوم کامپوزیت های جیومر لایت کیور با قابلیت آزاد سازی فلوراید.
 • رستوریشن های مستقیم زیبایی با حداکثر سازگاری نسجی، مانند:
 • اصلاح رنگ و فرم دندان.
 • ترمیم های کلاس III, IV, V
 • ترمیم سایش های طوق دندان و پوسیدگی های سطح ریشه.
 • ترمیم های کلاس I و کلاس II انتخابی.
 • ترمیم شکستگی های لبه انسیزال دندان ها.
 • ونیر مستقیم.
 • بیلد آپ تاج دندان.

Shofu

در انبار موجود نیست

4.5
Light-Cure
ژاپن
قدامی و خلفی
نانو
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد

 • این کامپوزیت نسل دوم کامپوزیت های جیومر لایت کیور با قابلیت آزاد سازی فلوراید هستند که با استفاده از تکنولوژی S-PRG (Surface Pre-Reacted Glass-Ionomer) ساخته شده اند و می توانند ترمیم هایی زیبا با حداکثر تطابق رنگ ایجاد کنند و در عین حال کاربری آسان، استحکام و دوام بالا و خاصیت ضد پلاک دندانی داشته باشند.

خواص فیزیکی:

استحکام خمشی

130 مگاپاسکال

سختی Vicker's

62Hv

مقاومت سایشی

0.52 % وزنی

میزان فیلر

83.3 % وزنی

عمق کیورینگ

5.9 میلی متر

رادیو اپاسیته

3.4 میلی متر آلومینیوم

 • تکنولوژی S-PRG: یعنی در داخل توده کامپوزیت یک فاز با ثبات از ذرات فیلری با اندازه 10 تا 20 نانومتر تشکیل شود که روی سطح آنها را گلاس آیونومر از پیش فعال شده پوشانده باشد و وقتی این فیلر ها به رزین ماتریکس اضافه شوند کامپوزیت های جیومر بدست می آیند.