کامپوزیت GC- G ænial Posterior

  • کامپوزیت نانوهیبرید زیبایی، جهت ترمیم دندان های خلفی .
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس V, IV, III.
  • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و Wedge-shaped.
  • بستن دیاستم، به صورت ونیرهای کامپوزیتی.
GC

در انبار موجود نیست

5/5gr
Light-Cure
ژاپن
خلفی(Posterior)
هایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد