کامپوزیت فلو Tokuyama- ESTELITE HIGH FLOW QUICK

  • کامپوزیت فلو برای ترمیم های زیبایی.
  • تطابق رنگ بالا.
  • توانایی های فیزیکی قابل اطمینان.
  • پالیش پذیری و درخشندگی قابل توجه.
Tokuyama

675,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

3/6gr
Light-Cure
ژاپن
فلو (Flo)
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • زمان کیور شدن سریع (10 ثانیه).
  • زمان کار 9 ثانیه.
  • هر سرنگ حاوی 3/6 گرم.
  • عرضه در چهار رنگ : A1-A2-A3-OPA2.