کامپوزیت فلو ITENA- Reflectys Flow

  • کامپوزیت نانوهیبرید فلو، جهت ترمیم دندان ها.
  • فیشور سیلانت.
  • ترمیم کراون و بریج.
  • ترمیم پوسیدگی های کوچک.
ITENA

در انبار موجود نیست

2
Light-Cure
فرانسه
فلو (Flo)
نانوهایبرید
عاجی(Dentin)

  • به عنوان Liner در زیر ترمیم های کامپوزیتی.
  • ترمیم پوسیدگی های سطحی کلاس I,III,IV.
  • سمان براکت ها و فضا نگهدارنده های شفاف ارتودنسی.
  • ثابت کردن دندان های لق شده، به دلیل ضربه یا بیماری پریودنتال.
  • ترمیم پرکردگی های ناقص کامپوزیتی یا آنله(نظیر لب پریدگی، ترک،...)

لینک فایل pdf بروشور: