کامپوزیت Kerr- Herculite XRV

  • کامپوزیت لایت کیور میکروهیبرید.
  • ترمیم های قدامی و خلفی شامل حفرات کلاس V,IV,I,II,III ، اروژن ها ونیر های مستقیم کاربرد دارد.
  • زیبایی فوق العاده.
  • ظاهری طبیعی.
Kerr

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
سوئیس
قدامی(Anterior)
میکروهایبرید
عاجی(Dentin)