کامپوزیت تینت Vivadent- Tetric Color

  • ایجاد تغییرات در رنگ و ویژگی بخشیدن به ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم کامپوزیتی.
  • ماده کمکی برای ساخت ونیرهای مستقیم لیبیال.
  • پوشش دندان های تغییر رنگ یافته.
  • ماده staining برای پوشش اتچمنت های ایمپلنت.
  • موجود در رنگ های:

            سفید – زرد روشن – آبی خاکستری – قهوه ای تیره –قهوه ای روشن– سیاه - آجری

ivocolar vivadent

در انبار موجود نیست

1
Light-Cure
لیختن اشتاین
تینت(Tint)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • کاربرد آسان.
  • تیپ بسیار نازک برای کاربرد مستقیم که در نتیچه از هدررفتن ماده جلوگیری کرده واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
  • ایجاد رنگ طبیعی.
  • قابل استفاده با کلیه مواد ترمیمی.