کامپوزیت فلو Cosmedent- Renamel De-Mark

( 050501050101015 )
  • اولین کامپوزیت فلوی رادیو اپک جهت کف بندی در ترمیم های خلفی.
  • آداپتاسیون بسیار بالا با کف حفره و مارجین جینجیوال.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

1
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • تنها کامپوزیت فلو که در رادیوگرافی به صورت یک لایه کاملا رادیواپک(اپک تر از مینای طبیعی) دیده می شود.