کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microhybrid superbrite

  • قابل استفاده برای کسانی که علاقه مند به داشتن دندان های سفید تر از ویتا شید هستند.
  • عرضه در سه shade : SB1- SB2- SB3.
  • شفاف و براق بعد از کیور.
  • Hollywood Smile.
Cosmedent

در انبار موجود نیست

5
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروهایبرید
عاجی(Dentin)