کامپوزیت Kuraray- Clearfil AP-X Estethics

 • کامپوزیت نانو هیبرید.
 • تطابق رنگ عالی با بکارگیری فقط یک رنگ برای هر ترمیم بویژه در ترمیم های قدامی.
 • استفاده تک لایه ای (mono layering).
 • انتخاب رنگ فوق العاده.
 • ویژگی های پخش نور مشابه دندان طبیعی.
 • انقباض پلیمریزاسیون کم.
kuraray

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
ژاپن
قدامی(Anterior)
نانوهایبرید
مینایی (Enamel)

 • قوام بسیار راحت برای کار بدون چسبندگی به وسایل.
 • قابلیت پرداخت بالا.
 • کاهش محسوس تغییر رنگ و انقباض و جذب آب.
 • حذف مشکلات استتیک که در بعضی موارد ترمیم های آمالگامی رخ می دهند.
 • مقدار فیلر در ماتریکس رزینی بسیار زیاد است . 78% وزنی و 66% حجمی.
 • زمان کارکرد طولانی (271 ثانیه).