کامپوزیت GC- KALORE

  • اولین کامپوزیت نانو هیبرید، حاوی فیلتر هایی با رادیوسیته بالا و منومر اختصاصی DuPont.
  • Veneers وFacings.
  • ترمیم ترک های مینایی.
  • ترمیم مستقیم ونیرهای کامپوزیتی.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاسV, IV, III , II , I.
  • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedge-shaped.
GC

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
ژاپن
قدامی(Anterior)
نانوهایبرید
مینایی (Enamel)

قدامی:

خلفی:

لینک ویدئو در آپارات: http://www.aparat.com/v/aHKoU