کامپوزیت فلو GC- Gradia Direct LoFlo

 • اولین کامپوزیت فلو میکروهیبرید، جهت ترمیم دندان ها.
 • فیشورسیلانت.
 • ترمیم دندان های شیری.
 • ثابت کردن دندان های لق (Mobile).
 • رفع حساسیت در دندان های حساس.
 • به عنوان Base/Liner در زیر ترمیم های کامپوزیتی.
GC

در انبار موجود نیست

2x1/3 gr
Light-Cure
ژاپن
فلو (Flo)
میکروهایبرید
عاجی(Dentin)

 • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و نواحی سرویکالی.
 • ترمیم پر کردگی های ناقص کامپوزیتی (نظیر لب پریدگی، ترک و …).
 • ترمیم حفرات تونلی (Tunnel-shaped restoration) و پوسیدگی های بسیار کوچک.
 • ترمیم پوسیدگیهای کلاس V , VI , III , II , I (به خصوص پر کردگی های کوچک کلاس I، پر کردگی های کم عمق کلاس V و سایر پر کردگی های کوچک).
 • عرضه شده در هفت رنگ: A1, A2, A3, A3.5, AO3, BW