کامپوزیت فلو GC- Gradia Direct Flo

 • کامپوزیت فلو میکرو هیبرید.
 • فیشورسیلانت.
 • ترمیم دندان های شیری.
 • ثابت کردن دندان های لق (Mobile).
 • رفع حساسیت در دندان های حساس.
 • به عنوان Base/Liner در زیر ترمیم های کامپوزیتی.
GC

در انبار موجود نیست

1.5
Light-Cure
ژاپن
فلو (Flo)
میکروهایبرید
عاجی(Dentin)

 • ترمیم حفرات تونلی (Tunnel-shaped restoration).
 • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و نواحی سرویکالی.
 • ترمیم پر کردگی های ناقص کامپوزیتی (نظیر لب پریدگی، ترک و …).
 • ترمیم پوسیدگی های کلاس V , IV , III , II , I (به خصوص در مورد حفرات کوچک و کم عمق).
 • عرضه شده در 7 رنگ : A1, A2, A3, A3.5, AO3, BW.