پست Angelus- Reforpin

( 040403040301004 )
  • پست نوری گلاس فایبر فرعی (جانبی) داخل کانال.
  • پر کردن کانال های گشاد، همراه با پست نوری گلاس فایبر اصلی.
  • قابل استفاده در کانال های باریک.
  • جهت حمایت از کراون ها و رستوریشن های پروتزی.

Angelus

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

برزیل
5 عددی

  • جهت تقویت ساختاری ریشه، به ویژه در ریشه های ضعیف.
  • عرضه شده در بسته بندی انحصاریAngelus.
  • Reforpin: 10 Units (Universal size).