سرامیک پرایمر Angelus- Silano

  • سرامیک پرایمر، جهت چسباندن رستوریشن های پرسلنی(سرامیکی) و پست های فایبر گلاس.
  • پرایمر، جهت آماده کردن سطوح پرسلن، قبل از ترمیم با کامپوزیت Indirect.
  • پرایمر، جهت آماده کردن سطوح پرسلن، قبل از چسباندن قطعات پرسلن.
  • پرایمر، جهت آماده کردن سطوح داخلی رستوریشن های پرسلنی و پست های فایبر گلاس، قبل از بکار بردن سمان رزینی.

Angelus

در انبار موجود نیست

5
برزیل