پرایمر Kuraray- Clearfil Porcelain Bond Activator

  • ایجاد یک لایه ادهزیو سایلن.
  • اختلاط با Clearfil S3 Bond ، پرایمر Clearfil SE Bond ، پرایمر Liner Bond F استحکام باند را تضمین می کند.
  • آماده سازی رستوریشن های ساخته شده با سرامیک یا رزین کامپوزیت.
  • مناسب برای استفاده داخل دهانی و خارج دهانی.
  • استفاده مقرون به صرفه.
kuraray

در انبار موجود نیست

4
ژاپن