پرایمر GC- Initial IN metalbond

  • لایه بافر بین آلیاژهای فلزی و پودرهای سرامیکی در رستوریشن های PFM.
  • مخصوص آلیاژهای فلزی دارای ضریب انبساط حرارتی بالا.
GC

در انبار موجود نیست

2x4gr
ژاپن