پرایمر GC- Composite Primer

( 040401040106002 )
  • کامپوزیت پرایمر لایت کیور، جهت چسباندن کامپوزیت به کامپوزیت.
  • بسته بندی در بطری 3ml.
GC

در انبار موجود نیست

3
ژاپن

  • پرایمر جهت چسباندن کامپوزیت به رستوریشن های سرامیکی.
  • پرایمر جهت چسباندن کامپوزیت به کامپوزیت.
  • پرایمر جهت چسباندن رستوریشن های سرامیکی به دندان، با استفاده از سمان های رزینی.