خمیر پانسمان GC- Coe Pak (Automix)l

  • خمیر پانسمان در جراحی های لثه.
  • عرضه شده به دو صورت: خمیر و کارتریج (GC Coe-Pak Automix).
  • ثابت کردن دندان های لق.
  • پوشش لثه در درمان های پریودنتال.
GC

در انبار موجود نیست

90gr
ژاپن

  • پوشش و ترمیم زخم های ناشی از جراحی های لثه.
  • محافظت از بخیه در جراحی های لثه و درمان های پریودنتال.