خمیر پانسمان GC- Caviton

( 040401040101001 )
  • خمیر پانسمان، جهت پر کردن موقت دندان .
  • خمیر پانسمان جهت پر کردن موقت حفره دندان اندو شده.
  • خمیر پانسمان جهت پر کردن موقت حفره دندان، بین جلسات درمانی.
GC

در انبار موجود نیست

30gr
ژاپن