دیسک پرداخت Bisco- FINISHING DISCS

  • طراحی ویژه با تعادل کامل بین سایش و کنترل مناسب.
  • دارای چهار نوع متفاوت از نظر میزان سایندگی، شامل زبر (قهوه ای)، متوسط (سبز)، نرم (آبی)، بسیار نرم (طلایی) که هر یک در دو قطر 3/1و 6/1  سانتیمتر عرضه شده اند.
  • استفاده از آنها جلایی کم نظیر به کامپوزیت های بیسکو می دهد.
Bisco

در انبار موجود نیست

آمریکا
400 عددی
کامپوزیت
نیست

  • عرضه به صورت کیت 400 عددی همراه با 2 Mandrel.