پالیش کامپوزیت Kerr- Opti 1 Step Polisher

  • پالیش ترمیم های کامپوزیتی فقط در یک مرحله.
  • کاربرد خشک یا مرطوب.
  • افزایش شفافیت سطح.
  • قابلیت اتوکلاو.
  • ماندرل با روکش طلا و ماتریکس ساینده خاص برای دوام بیشتر.
Kerr

در انبار موجود نیست

سوئیس
Frame 4- Cup 4- Disk 4

  • حذف خراشیدگی روی ترمیم های کامپوزیتی.
  • کاهش خشونت سطح و ماندگاری باکتری ها.
  • سایندگی متغیر با تغییر فشار به هنگام پالیش.