فرز Bisco- Finishing Burs

  • فرزهای پرداخت کامپوزیت و پرسلن.
  • قابل اتوکلاو.
  • شکل  دهی آسان اکلوزال ترمیم های کامپوزیتی خلفی کلاس I و II در کوتاه ترین زمان ممکن به دلیل طراحی ویژه.
  • قابل تهیه به صورت فرزهای A،B،D،E،F،G (قابل مشاهده در عکس)  به صورت تک عددی.
Bisco

در انبار موجود نیست

آمریکا
هست