نوار پرداخت Cosmedent- FlexiStrips

  • نوار پرداخت کامپوزیت.
  • عرضه در بسته بندی های 100 عددی.
  • به صورت Coarse/Medium و Fine/Superfine

Cosmedent

در انبار موجود نیست

Coarse- Medium- Fine- Superfine
آمریکا
100 عددی

فلکسی استریپ ها به پالیش بهتر نواحی بین دندانی و کاهش سختی لکه های بین دندانی کمک می کند.

فلکسی استریپ ها در دو پهنای عادی و باریک به منظور آزادی عمل بیشتر دندان پزشک در پالیش نواحی بین دندانی عرضه می شود.

فلکسی استریپ پهن برای نواحی دو سوم اینسیزال مناسب بوده، در حالی که نوع باریک آن به منظور پالیش نواحی دارای بافت لثه ای بین دندان ها بدون وارد آمدن آسیب به بافت مورد استفاده قرار می گیرد.

flexistrips