خمیر پرداخت Cosmedent- Enamelize polishing paste

  • بهترین خمیر پرداخت کامپوزیت از نوع آلومینیوم اکساید.
  • عرضه به صورت تیوب 36 گرمی و سرنگ های 3 گرمی.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


    3gr/ 36gr
    آمریکا
    کامپوزیت