دیسک پرداخت Cosmedent- FlexiDisc Mini Starter Kit

( 050501050102003 )
  • کیت دیسک پرداخت کامپوزیت شامل 400 عدد دیسک های آلومینیوم اکساید.
  • با میزان های پرداخت : coarse- medium- fine - superfine.
Cosmedent

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


    Coarse- Medium- Fine- Superfine
    آمریکا
    400 عددی