خمیر پالیش کامپوزیت EVE-Diacomp Paste

( 080804080401006 )
  • خمیر پالیش کامپوزیت EVE-Diacomp Paste
  • دارای ذرات الماس جهت پالیش بهتر                                         
  • قطر ذرات بین 8 - 4 میکرون
  • برای پرداخت با درخشش زیاد در ترمیم های کامپوزیتی
  • برای استفاده با UNIBRUSH
EVE

260,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه